Vårterminen 2019

Gott nytt karate-år och välkomna tillbaka att träna.

Vårterminen startar måndag den 7 januari med samma grupper och tider som vanligt.

Se vårens schema under rubriken SCHEMA