Kata

En kata är en kombination av ett visst antal förutbestämda rörelser. Defensiva och offensiva tekniker kombineras och genom katan simuleras ett försvar mot en eller flera tänkta motståndare. Katan är på så vis ett mönster, i vilket karatekan startar från en punkt och efter att ha förflyttat sig åt olika håll kommer tillbaka till samma punkt. Förutom fokuseringen på kime – muskelspänning – och samordning av tekniker utgör genomförandets rytm en viktig beståndsdel i katan. Kata utförs därvidlag genom att använda de fyra grundteknikerna ZukiUchiGeri och Uke. Gichin Funakoshi tog med sig 15 kator till Japan 1922 och sedan dess har 11 till inkluderats i shotokankarate.

Syftena med kata är att stärka kroppen samt reflexträning. Båda dessa faktorer syftar på att utveckla rytm och samordning i rörelserna.

I tävlingar möts två motståndare men de utför inte teknikerna mot varandra, utan tävlar parallellt. Man tävlar också i lag.

Här är en lista över kator och även antal tekniker i respektive kata samt vilka tekniker som ska ha kiai:

Kata

 Video

Antal tekniker

Kiai på nr

Taikyoko Shodan Kata

Taikyoku Shodan

20

8 och 16

Heian Kata

Heian Shodan

21

9 och 17

Heian Nidan

26

11 och 26

Heian Sandan

20

10 och 20

Heian Yondan

27

13 och 25

Heian Godan

23

12 och 19

Tekki Kata

Tekki Shodan

29

15 och 29

Tekki Nidan    
Tekki Sandan    

The big four

Bassai Dai

42

19 och 42

Kanku Dai

65

15 och 65

Jion

   
Enpi