Kata på YouTube

På begäran av föräldrar med barn som vill träna lite kata och grundtekniker hemma kommer här några förslag på länkar:

Kata Taikyoku shodan: (1) Kawasoe sensei. Den här videon är bra för att den börjar med slow motion och därför tydligt visar hur alla rörelser ska utföras. Därefter kommer samma kata två gånger i högre tempo och ur två vinklar. Det som ofta är svårast för nybörjare (vuxna och barn) är vändningarna, så titta extra på dem – och då främst fotarbetet. Handteknikerna är bara oitsuki chudan (rakt slag mellanhöjd) och gedan barai (svepande block nedåt). Detta är den första kata man lär sig i shotokan – den stil vi tränar. (Enstaka kommentarer på engelska).

Kata Heian 1-5: Den guldstandard vi annars håller oss till ges av (2) Shihan Kanazawa (10 Dan, död 2019; shihan = ”mästarnas mästare”). När vi tvekar om något i klubben går vi alltid hit. Dessa videor är lite åldersstigna (1990-tal), men visar hur det egentligen ska se ut. Gå hit för att titta på heian-serien, alltså de fem kator alla ska kunna upp till blått (för att sen aldrig glömma dem!). T.ex. Heian shodan lär man sig till orange, Heian nidan till gult, etc. Varje kata ges två gånger, långsamt och snabbare. (Inget tal).

Viktigt om Heian 1-5: dessa kator är bara ca 120 år gamla och skapades för att förbereda eleverna för de äldre, mer avancerade katorna, som ofta går tillbaka flera hundra år i tiden (i videon alla från och med Tekki shodan).  Poängen är att de som lär sig heiankatorna ordentligt har mycket lättare att lära sig de svårare katorna. Läs om dem här.

En mycket bra pedagog är engelsmannen Paul Walker, som studerade för Shihan Kanazawa. Han har en egen YouTubekanal under namnet Shotokan sensei. Han täcker allt, från enskilda tekniker till avancerade kator. Här ger vi som förslag hans introduktion till (3) hur man lär in en kata. (Engelskt tal).

Det finns massor av liknande videor på nätet, men detta bör räcka som start. Längre fram kommer vi att ha en egen meny för just karate på nätet. I avvaktan på att det blir verklighet, håll ut och träna hårt!

Styrelsen