Graderingar och bälten

Gradering
Ett mått på kunskap i karate är färgen på bältet. För att få ett nytt bälte genomför man en gradering i slutet av terminen inför en graderingsförättare, oftast chefstränaren i klubben om han eller hon har graderingsrätt. Denna tilldelas av det nationella förbundets chefstränare (i vårt fall av Görgen Sökare 8 Dan), som i sin tur har sin graderingsrätt från Japan Karate Shoto Federation. Hur högt den lokala tränaren får gradera bestäms av hans eller hennes egen grad. I Uppsala gäller för närvarande att all gradering till och med 7 Kyu görs lokalt, när som gradering till 6 Kyu och uppåt görs på läger.

Alla karategraderingar innehåller tre moment: 

  • Kihon (grundteknik)
  • Kata (form)
  • Kumite (fight)

Eleven visar upp de färdigheter han/hon tillägnat sig under den gångna terminen. Teknikkraven är enkla i början men ökar efterhand.
För att eleven skall få prova på ett nytt bälte krävs att denne har tränat minst trettio pass den innevarande terminen och uppnått den skicklighet som bältet kräver. För barn gäller femton träningspass.

Alla nybörjare börjar med vitt bälte. Som vuxen graderar men till olika Kyu-grader, medan barn graderar till Mon-grader. Mon räknas som en halvgrad och kräver två graderingar till varje nytt bälte.

För gradering till andra och tredje bruna bältet (2 kyu res­pektive 1 kyu) krävs tio träningspass per månad under de senaste sex månaderna före gradering. Det finns dessutom en åldersgräns på 14 år för gradering till 2 kyu och 15 år för gradering till 1 kyu.

Svart bälte kan man prova på efter i regel minst fem års träning. Svart bälte innebär endast att man behärskar alla grund­tekniker i karaten. Det är inte slutet utan början på en lång vidare­utveckling. Man fortsätter att gradera inom det svarta bältet till olika Dan-grader.

Grader och bältesfärger
Vår klubb är ansluten till JKS och IJKA Sweden och följer Japan Karate Association (JKA) regler för gradering. JKA:s formella krav hittar du här. Notera att JKS från och med graderingen till 5 Kyu också har med de fem katorna i Junro-serien (Shodan-Godan).
Till varje ny grad följer alltså en (eller två) nya kator att framföra vid graderingen, vilket framgår av nedanstående tabell. Dessutom kan graderingsförättaren vid varje graderingstillfälle, utöver de för graden obligatoriska, begära visning vilken som helst av de tidigare inlärda katorna (läs mer om våra kata):

 
10 Kyu Vitt
Finns inget krav
9 Kyu Rött
Kata: Taikyoku Shodan
8 Kyu Orange
Kata: Heian Shodan
7 Kyu Gult
Kata: Heian Nidan
6 Kyu Grönt
Kata: Heian Sandan
5 Kyu Blått
Kata: Heian Yondan och Junro Shodan
4 Kyu Blått
Kata: Heian Godan och Junro Nidan
3 Kyu Brunt
Kata: Tekki Shodan och Junro Sandan
2 Kyu Brunt
Kata: Bassai Dai och Junro Yondan
1 Kyu Brunt
Kata: Kanku Dai och Junro Godan
1 Dan Svart (Shodan)
 
2 Dan Svart (Nidan)
 
3 Dan Svart (Sandan)
 
4 Dan Svart (Yondan)
 
5 Dan Svart (Godan)
 
6 Dan Svart (Rokudan)
 
7 Dan Svart (Shichidan)
 
8 Dan Svart (Hachidan)
 
9 Dan Svart (Kudan)
 
10 Dan Svart (Judan)
 

De två högsta graderna förekommer nästan inte alls utanför Japan och handlar mer om hedersutnämningar. Det finns dessutom tre samurai-titlar, RenshiKyoshi och Hanshi som kan tilldelas de svartbälten som utmärker sig särskilt.

Knyta bältet