Hälsningsceremonin

En mycket viktig del i karaten är den inre utvecklingen, själen eller andan i karaten. Det handlar om självkontroll, respekt och ödmjukhet; för mig själv och min karate, men också för mina träningskamrater, mina tränare och nuvarande och tidigare mästare.

Därför är också hälsningsceremonierna en viktig del och vi börjar och avslutar alltid ett träningspass med dessa.

Alla orden som beskrivs här hittar du också i vår ordlista.

Seiretsu
När tränaren ropar Seiretsu ställer vi upp. Först rätta till dräkten om det behövs, sedan i bältesordning med ansiktet mot huvudväggen, Shomen, med högst graderade längst till vänster. Är man flera som har samma bältesgrad ställer man sig i längdordning, med den längste till vänster.

Seiza
När alla är uppställda, vänder sig tränaren också mot Shomen och den högst graderade av eleverna (alltså den som står längst till vänster) säger Seiza, vilket betyder att alla sätter sig ned på knä.

Mokuso
Träningen börjar och avslutas med en kort meditation. Man sitter kvar på knä, rak i ryggen, händerna avslappnat i knät, blundar och andas in genom näsan, ut genom munnen. Meditationen är ett sätt att släppa allting runtomkring och helt fokusera på karaten och sin träning, antingen den som ska komma eller den man just gjort.

Mokuso-yame
Yame betyder slut eller stopp. Meditationen är klar och ceremonin går vidare.

Shomen-rei
Shomen är dojons huvudvägg och Rei betyder hälsa. Vi hedrar karaten, vår dojo och tidigare mästare, genom att hälsa mot Shomen. Fortfarande sittande på knä bugar vi framåt, med händerna utsträckta framför oss och handflatorna mot golvet.

Sensei-ni-rei / Sempai-ni-rei
När vi hälsat mot shomen, vänder sig tränaren mot gruppen och vi hälsar mot varandra. Denna gång säger vi också Ossu, som hälsningsfras (eftersom shomen inte är en person som kan hälsa tillbaka, säger vi inte ossu när vi hälsar mot shomen!).

Om det är Sensei (dojons mästare/huvudtränare) som håller i träningspasset heter det Sensei-ni-rei, annars Sempai-ni-rei.

Watagani-rei
Sista hälsningen i ceremonin är för att tacka den elev som hållit i ceremonin. Den görs precis på samma sätt som hälsningen mot tränaren.

Tate
Tate betyder ”stå upp” och att ceremonin är klar.