Ordlista

Allmänt:
Dojo (道場) – Platsen där karateträningen sker (träningslokalen)
Hidari (左) – Vänster
Karate (空手) – Tom hand
Kata (型) – Kata, längre bestämda sekvenser av tekniker 
Kihon (基本) – Grund(tekniker)
Kumite (組手) – Match
Migi (右) – Höger
Rei (礼) – Dojoetikett i allmänhet och bugning i synnerhet
Sensei (先生) – Lärare/instruktör (i vår klubb för svartbältade instruktörer)
Sempai (先輩) – Högre graderad karateutövare
Yoi (用意) – Redo-position (ordagrannt ”förberedelse”)

Blockeringar:
Age uke (上げ受け) – Blockering nedifrån och upp
Gedan barai (下段払い) – Låg blockering
Soto uke (外受け) – Blockering utifrån och in
Uchi uke (内受け) – Blockering innifrån och ut

Räkneord:
Ichi (一) – Ett
Ni (二) – Två
San (三) – Tre
Shi/Yon (四) – Fyra
Go (五) – Fem
Roku (六) – Sex
Shichi/Nana (七) – Sju
Hachi (八) – Åtta
Kyuu (九) – Nio
Juu (十) – Tio

Slag:
Gyakutsuki (逆突き) – Slag med handen på samma sida som bakre foten
Kizamitsuki (刻み突き) – Slag med handen på samma sida som främre foten från hanmi
Oitsuki (追い突き) – Slag med handen på samma sida som främre foten
Tsuki (突き) – Slag

Sparkar:
Keri (蹴り) – Spark
Maegeri (前蹴り) – Framåtspark
Mawashigeri (回し蹴り) – Snurrspark
Yokogeri (横蹴り) – Sidospark

Ställningar:
Dachi (立ち) – Ställning
Hanmi (半身) – Kroppen är vriden så att sidan av överkroppen är riktad framåt
Kiba dachi (騎馬立ち) – Ryttarställning
Kokutsu dachi (後屈立ち) – Bakåtriktad ställning
Neko ashi dachi (猫足立ち) – Kattfotsställning
Shomen (正面) – Rakt fram (Kan referera till en riktning i lokalen eller till när kroppen är vriden så att höften är riktad framåt)
Zenkutsu dachi (前屈立ち) – Framåtriktad ställning