Regler i Dojon

Vi kallar vår träningslokal Dojo och det finns några viktiga regler att följa i den:

  • Vi bugar alltid när vi går in eller ut från dojon.
  • Vi tränar barfota och skor ska tas av innan man går in dojon, liksom smycken, klockor, näsringar och allt annat som innebär att man kan skada sig själv eller andra.
  • Naglar på händer och fötter ska vara kortklippta, för att inte riskera skador på sig själv eller andra.
  • Mobiler ska vara avslagna i dojon.
  • Under träning får man inte lämna dojon utan att först frågat ansvarig tränare om lov.
  • Om Du är sen till klassen, sätt dig i Seiza vid dörren och vänta tills Du får tränarens uppmärksamhet.

Huvudtränaren tilltalas Sensei, övriga tränare tilltalas Sempai.

Den som tränar karate kallas Karate-ka (jfr judo-ka, kendo-ka, etc.).

Före och efter träning är det uppställning, Seiretzu. Vi sätter oss ner och mediterar en kort stund. Detta sker efter ett speciellt mönster som tränaren informerar om.

Gichin Funakoshi, den moderna karatens grundare, satte dessutom upp 20 regler, Nijkun. Du finner dem under rubriken Nijkun i menyn ovan.