Historia

Det finns lite olika teorier om hur kampsport och karate-do har utvecklats genom åren. Historiskt är det Kina som tillskrivs tillkomsten av krigskonster, Okinawa för att utvecklat karate och Japan för att systematiserat och vidareutvecklat karate-do.

Ursprunget går att finna i västra Indien – för mer än 1400 år sedan lämnade den indiske munken Daruma Taishi, även känd som Bodhidharma, västra Indien för att bege sig till Kina för att sprida Buddhismens läror.

I Hunanprovinsen besökte Bodhidharma ett Shaolintempel (Shorin-ji). För att stärka munkarnas fysiska som psykiska uthållighet utvecklade Bodhidharma en träningsmetod, i denna träning ingick även ett flertal stridstekniker vilka även återfinns i vissa former inom dagens karate. Munkarna i Shaolintemplet kallades ”krigaremunkar”, för sin ihållande träning och sitt mod. Denna metod kom att spridas över stora delar av Kina som Shorinji-Kenpo. Stridsmetoderna fördes därefter till Okinawa (Ryukyuöarna) av buddhistmunkar. Där utvecklades teknikerna till Okinawa-te (Okinawa handen), föregångare till dagens karate.

Som en följd av att alla vapen förbjöds på Okinawa – först för de lägre klasserna, därefter för alla – så kom kamp- och krigskonster att tränas i hemlighet på ön. Det fanns fortfarande ett behov av att försvara sig effektivt. Bruksverktyg och jordbruksredskap var däremot inte förbjudna, och detta ledde fram till att Ko-Budo (träning med redskap) utvecklades. .

I början av 1800-talet upphörde detta förbud då myndigheterna på Okinawa accepterade Okinawa-te som en officiell fysisk träning. Karaten spreds därefter snabbt vidare till Japan i början på 1900-talet för att därifrån utvecklas i USA från 1942 och globalt från 1950-talet.

 

Shotokan

Stilen Shotokan grundades av Gichin Funakoshi (1870-1957). Masatoshi Nakayama som var elev till Funakoshi grundade Japan Karate Association (JKA) 1949 med Funakoshi som ”Huvudinstruktör Emeritus” och Nakayama som ”Teknisk Direktör”.

Namnet Shotokan var ursprungligen namnet på den byggnad där högkvarteret för Funakoshis Karate-Do bedrevs. ”Shoto” var en pseudonym för Funakoshi, ”Kan” står för byggnad vilket innebär att Shotokan kan översättas med ”Shotos byggnad” d.v.s. Funakoshis byggnad.