Valborg och 1 maj

Då de traditionella aktiviteterna (majbrasa, etc.) är inställda, har klubben beslutat att träna som vanligt, såväl på torsdag och som på lördag, barn och vuxna.

Vi påminner om att inga andra än aktiva bör uppehålla sig i dojon och omklädningsrummen under pågende pass.