Upphittat!

Styrelsen meddelar att nycklar hittats i dojon. Återfås mot beskrivning. Kontakta sensei Johan.

Keys found in the dojo. Contact Sensei Johan for details.