Sommarträning

Sommarträning börjar måndagen den 14 juni och äger sedan rum på följande måndagar och torsdagar kl 19.15-20.30 fram till höststarten i augusti (se hemsidan för besked).

Sommarträningen ingår i vårterminens medlemsavgift och är öppen för alla medlemmar från 13 och uppåt.

Obs! Pass kan ställas in med kort varsel pga instruktörsbrist. Titta alltid på hemsidan samma dag du tänker träna!

Trevlig sommar!