Reparationer i dojon

På grund av en vattenläcka ovanför dojon måste hela eller delar av taket i dojon repareras. Vi vet ännu inget om när ingreppet kommer att göras eller hur omfattande det kommer att bli. Håll därför utkik här för besked om eventuella ändringar i träningsschemat.

Styrelsen