Nya avgifter och läger (uppdaterat 1.9)

Hej och välkomna till höstens träning. Tiderna och gällande Covid 19-regler finner ni längre ner på denna sida. Här kommer en uppdatering om avgifter och läger.

Ny avgift: Av tekniska skäl måste vår ”Terminsavgift” delas upp i en ”Träningsavgift” och en ”Medlemsavgift”. För dig som medlem är det ingen förändring, då summan per år och termin blir oförändrad. Men det finns en ny rutin för inbetalningar.

Medlemsavgiften: Styrelsen har beslutat att medlemsavgiften ska vara 100 kr per kalenderår. Denna ska betalas i början av ny termin. (Exempel: om du börjar nu på hösten 2021 betalar du 100 kr för detta år.  I januari betalar du sen 100 kr för 2022. Skulle du av någon anledning inte träna hösten 2022 är överskjutande 50 kr inte återbetalningsbara.) Ditt personnummer blir ditt medlemsnummer. Inbetalningarna görs separat (ska alltså INTE betalas in samtidigt med träningsavgiften). När du betalar in avgiften skriver du namn och personnummer på den som tränar. Barn och vuxna betalar samma avgift: 100 kr (en gång per år). Betalas till Swish eller Plusgiro (se nedan).

Träningsavgiften: Styrelsen har beslutat att denna ska vara 750 kr per termin för vuxna (alla över 18 år) och 450 kr per termin för barn (7-18 år: den som är 17 när terminen börjar räknas som barn). Denna avgift betalas separat. Fyll i namn och personnummer som meddelande i betalningen på den som tränar.

Obs: föräldrar till barn som tränar skriver alltså barnets/ barnens namn och pesonnummer – inte sitt eget!

Dessa avgifter ska vara inbetalda (separat!) senast 30 september till: Plusgiro 873266-1 eller Swish 123 511 85 83

Läger: Det är träningsläger (med gradering) för barn och vuxna i Rosersberg helgen 8-10 oktober. Håll utkik på denna hemsida för mer information längre fram.