Kallelse till årsmöte 31.5

Styrelsen kallar till årsmöte måndagen den 31.5. Mötet äger rum i dojon direkt efter avslutad träning (cirka 20.30, brukar vara i någon timme). Alla medlemmar hälsas välkomna. Mer information och dagordning inom kort. Se även anslagstavan i dojon.

Styrelsen