Graderingstider

Nästa vecka erbjuds gradering i klubbens lokaler i Flogsta. Tiderna som gäller är ordinarie träningstider 6 (t.o.m. grönt), 8 och 9 juni.

Viktigt: Graderingsavgift 200 kr. Se också till att i förväg ha betalat medlems- och träningsavgifterna!

Medtag också graderingsbok (blå eller röd) med foto.

Vid minsta osäkerhet om vad som gäller, tala med sensei Johan.