Gradering söndagen den 7 februari

Detta graderingtillfälle är endast till för dem som missade graderingen i december, samt för dem som har klartecken från sensei Johan.

10.00: vitt till och med halvgrönt (som missade graderingen i december)

11.00: från helgrönt och uppåt

Alla som ska gradera måste alltså ha gått genom sensei Johan, muntligen eller per mejl (sensei@uskk.net). Vi påminner också om att antalet besökare måste hållas till ett minimum.

Välkomna!