Gradering inför terminsavslut

Nu är det dags! Gradering sker i dojon den 19, 21 och 22 december på respektive pass (går du på måndagen ska du gradera på måndagen, etc). Observera att det endast gäller gradering upp till gult. Grönt och uppåt ska gradera på läger (nästa gång prel. i maj).

Viktigt:

  1. Kostnad: Barn 150 kr, vuxna 250 kr
  2. Ta med graderingsbok med foto! Om du inte har graderingsbok finns sådana att köpa i dojon för 60 kr.
  3. Vi bör ha alla bälten som behövs och säljer dem för 50 kr styck. Dessa tre kostnader kan erläggas per t.ex. Swish på plats. Men…
  4. Terminsavgiften ska vara betald innan du kommer till graderingen. Det går åt för mycket tid åt köbildning och graderingen försenas i onödan.
  5. Avslutningsvis: om du är osäker på om du får gradera bör du kontakta sensei Johan. För barn gäller minst 15 pass per termin; för vuxna gäller 30 pass.

Välkomna!