Barngruppen full

Barngruppen är nu full och tar inte in fler anmälningar. I händelse av vakanser kommer sensei Johan att kontakta dem, som står på reservlistan.

Anmälningar till hösten -22 börjar vi ta emot i maj-juni.