Årsmöte USKK

Styrelsen kallar till årsmöte måndagen den 14 september kl 20.30, alltså efter ordinarie träning, i dojon.

Alla medlemmar är välkomna!

Styrelsen