Årsmöte 24.6

USSK kallar till årsmöte (med val av styrelse) i dojon efter ordinarie träning måndagen den 24.6. Motioner och förslag skickas till sensei@uskk.net

Alla medlemmar välkomna!